Rabu, 07 November 2012

kuda lumping?

jangan kebanyakan kamu makan itu beling.
luka itu bikin kamu lama-lama gila.
jangan lama-lama kamu itu jadi gila.
kegilaanmu itu pelan-pelan memperpendek kebahagiaan.
jangan jadi orang pendek bahagiannya.
kalau tidak bahagia di sini,
cari bahagia di sana.
kalau kamu tidak mau cari,
makan lagi beling sana!
lalu ulang semua dari awal :

jangan kebanyakan kamu makan itu beling...
...

Tidak ada komentar: